HTEnergy 


HT Metrix

HT Metrix Basic - plnenie zákonných povinnosti pre výrobcov elektrickej energie.

...viac

HT Metrix Advance - inteligentný merací systém pre miestne distribučné spoločnosti.

...viac

VODA

Spoločnosť HTEnergy s.r.o. je prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd a neverejnej kanalizácie a v rámci HT technologického parku Vlkanová sídliaceho na adrese Matuškova 48 v obci Vlkanová pri Banskej Bystrici zabezpečuje čistenie odpadových vôd a prečerpávanie dažďových vôd

...viac

HT Servis

HT Servis - služba, ktorá Vám zabezpečuje kontrolu, údržbu a opravu zariadení.

...viac