HTEnergy 
HTServis pre našich klientov ponúkame komplexný servis a zabezpečenie prevádzky fotovoltaických elektrární. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti s výstavbou a prevádzkovaním fotovoltaických zariadení na území SR a v zahraničí.

HTServis:

• Zriadenie diaľkovej monitorovacej jednotky

• Založenie a vedenie archívneho súboru

• Evidencia porúch a prerušení prevádzky

• Diaľkové odčítanie číselných hodnôt a hodnôt meničov

• Priebežné vyhodnocovanie výkonnostných parametrov zariadenia

• Prevádzka kontinuálneho dispečingu

• Kosenie trávnatých plôch v areáli FVE

• Sledovanie povinnej technickej dokumentácie FVE

• Vedenie servisného denníka