HTEnergy 


Spoločnosť HTEnergy s.r.o. je prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd a neverejnej kanalizácie a v rámci HT technologického parku Vlkanová sídliaceho na adrese Matuškova 48 v obci Vlkanová pri Banskej Bystrici zabezpečuje čistenie odpadových vôd a prečerpávanie dažďových vôd.

Cenník Legislatíva