HTEnergy HTMetrix prezentácia

HTMetrix Basic je služba pre výrobcov elektriny, ktorá podľa vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z. zabezpečuje denné nahlasovanie príslušných dát. Využitie služby HTMetrix Basic Vás odbremení od nutnosti prevádzkovať výpočtovú techniku a softvérové vybavenie potrebné pre automatizovanú správu meraných údajov.

HTMetrix Basic ponúka:

• Automatizovaný zber údajov z elektromerov

• Výpočet vlastnej spotreby a ostatnej vlastnej spotreby

• Automatizované zasielanie údajov na OKTE, SEPS a RDS

• Sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovanie do systému HTMetrix Advance je produkt spoločnosti HTEnergy ponúkaný formou služby, ktorý vznikol na základe prevádzkových potrieb vlastnej MDS, a ktorý bol po úprave príslušnej legislatívy upravený pre potreby nasadzovania inteligentných meracích systémov podľa vyhlášky 358/2013 Z.z. Ministerstva hospodárstva SR.
Systém HTMetrix zabezpečuje prepojenie zberu údajov z meradiel, ich automatizované spracovanie a zasielanie do OKTE, SEPS a RDS a tiež sprístupnenie koncovým odberateľom.

HTMetrix Advance - služba pre MDS

• Zber údajov

• Správa meraných údajov

• Reporting

• Fakturácia

• Manažérske prehľady

• Zákaznícky portál